Héraðsdómur Suðurlands Dómur 11. mars 2020 Mál nr. S - 719/2019 : Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum ( Páley Borgþórsdóttir lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum ) g egn Hlyn i Má Jónss yni ( Jón Bjarni Kristjánsson lögmaður) Dómur Mál þetta, sem þingfest var 12. desember sl. og dómtekið fimmtudaginn 13. febrúar sl., er höfðað með ákæru lögreglustjórans í Vestmannaeyjum þann 28. nóvember sl., á hendur Hlyni Má Jónssyni, fyrir líkamsárás með því að hafa aðfaranótt sunnudagsins 11. mars 2018 fyrir utan veitinga - og skemmtistaðinn Lundann, Kirkjuvegi 21 í Vestmannaeyjum veist að A skellt honum í jörðina og slegið hann ítrekuðum hnefahöggum í höfuð en af árásinni hlaut A þreifieymsli vinstra megin í hnakka, höfuðverk, grunnan skurð í hægri lófa, hrufl á hægra hné og á vinstri sköflungi. (Mál nr. 319 - 2018 - 966) Telst þetta varða við 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með síðari breytingum. Þess er krafist að ákærði verði dæm dur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákærði kom fyrir dóminn þann 13. febrúar sl., en skipaður verjandi hans, Jón Bjarni Kristjánsson lögmaður, var fjarverandi. Ákærði viðurkenndi skýlaust að hafa gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru. Með vísan til skýlausrar játningar ákærða og þar sem dómari taldi ekki ástæðu til að draga í efa að játning hans væri sannleikanum samkvæm var farið með málið í samræmi við ákvæði 1. mgr. 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, eftir að aðilum hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. 2 Um málavexti vísast til ákæruskjals. Sannað er að ákærði hefur gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða . Ákærði hefur með háttsemi sinni unnið sér til refsingar. Samkvæmt framlögðu sakavottorði hefur ákærði einu sinni áður verið fundinn sekur um refsivert athæfi en sakaferill hans hefur ekki áhrif við ákvörðun refsingar í máli þessu. Refsing ákærða er hæfilega ákveðin fangelsi í 30 daga. Að virtum atvikum máls og að teknu tilliti til skýlausrar játningar ákærða, þykir rétt að fresta fullnustu refsingarinnar og skal sá hún f alla niður að liðnum tveimur árum haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra h egningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum. Með vísan til 235 . gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, ber að dæma ákærða til greiðslu alls sakarkostnaðar, sem nemur samkvæmt yfirliti lögreglu samtals 17 . 616 kr. auk þóknunar skipaðs verjanda ákærða , sem er hæfilega ákveðin 42 . 160 krónur, að teknu tilliti til virðisaukaskatts. Sigurður G. Gíslason héraðsdómari kveður upp dóm þennan. D Ó M S O R Ð : Ákærð i , Hlynur Már Jónsson , sæti fa ngelsi í 30 daga , en fresta skal fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að liðnum tveimur árum haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum. Ákærði greiði sakarkostnað samtals 59 . 776 krónur , þar með talið þóknun skipaðs verjanda, Jóns Bjarna Kristjánssonar lögm anns, sem nemur 42 . 160 krónum að teknu tilliti til virðisaukaskatts . Sigurður G. Gíslason