Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 25. maí 2020 Mál nr. S - 2687/2020 : Lögreglustjórinn á höfuðborgars væðinu (Elín Hrafnsdóttir aðstoðarsaksóknari) g egn Zilvinas Rimkus Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag, var höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 28. apríl 2020, á hendur: fyrir eftirtalin umferðarlagabrot, með því að hafa: 1. Laugardaginn 22. júní 2019 ekið bifreiðinni sviptur ökurétti og undir Reykjavík, við Hringbraut, þar sem lögregla stöðvaði aksturinn. M: [...] Telst brot þetta varða við 1., sbr. 2. mgr. 49. gr. og 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. um ferðarlaga nr. 77/2019. 2. Föstudaginn 11. október 2019 ekið bifreiðinni sviptur ökurétti og undir Reykjavík, , þar sem lögregla stöðvaði aksturinn. M: [...] Telst brot þet ta varða við 1., sbr. 3. mgr. 49. gr. og 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar, til greiðslu alls sakarkostnaðar og til að sæta sviptingu ökuréttar skv. 101. gr. laga nr. 77/ Ákærði krefst vægustu refsingar sem lög leyfa. 2 Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæd dur 1977. Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 20. apríl 2020 , gekkst hann undir sekt samkvæmt lögreglustjórasátt 8. desember 2011 fyrir akstur undir áhrifum ávana - og fíkniefna. Aftur gekkst ákærði undir slíka sekt 19. mars 2014, en þá fyrir akst ur undir áhrifum áfengis. Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 2. september 2015 var ákærði dæmdur í fangelsi fyrir akstur undir áhrifum áfengis og sviptur ökuréttindum. Var hann þá jafnframt sviptur ökuréttindum ævilangt. Við ákvörðun refsingar nú verður því við það miðað að ákærða sé nú í fjórða sinn gerð refsing fyrir akstur undir áhrifum áfengis eða ávana - og fíknief n a og öðru sinni fyrir akstur sviptur ökuréttindum, allt innan ítrekunartíma í skilningi 71. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Með hliðsjón af sakarefni málsins og dómvenju þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 9 0 daga . Með vísan til lagaákvæða í ákæru er á réttuð ævilöng ökuréttarsvipting ákærða. Ákærði greiði 49.196 krónur í sakarkostnað. Af hálfu ákæruvaldsins flutti máli ð Margrét Herdís Jónsdóttir fyrir Elínu Hrafnsdóttur aðstoðarsaksóknara. Björg Valgeirsdóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Zilvinas Rimkus, sæti fangelsi í 90 daga. Áréttuð er ævilöng ökuréttarsvipting ákærða. Ák ærði greiði 49.196 krónur í sakarkostnað. Björg Valgeirsdóttir